Kalendarz juliański

Kalendarz juliański został opracowany przez egipskiego astronoma Sosygenesa na życzenie Juliusza Cezara. Był to kalendarz słoneczny wprowadzony do użytku 1 stycznia 45 roku przed naszą erą jako główny i obowiązujący kalendarz w państwie rzymskim. Kalendarz ten obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, na przykład w Polsce tego typu kalendarz obowiązywał do 1582 roku, w Rosji od 1700 aż do 1918 roku, a w Grecji jeszcze 5 lat dłużej. W większości państw kalendarz juliański został zastąpiony przez obecnie obowiązujący kalendarz gregoriański, mimo to niektóre kościoły nadal wykorzystują system juliański.