Kalendarz kościelny

Kalendarz kościelny jest używany przez kościół katolicki. Kalendarz ten oparty jest na dwu systemach rachuby czasu. Pierwszym z systemów jest system słoneczny, w którym długość roku obliczeniowego pokrywa się z rokiem w kalendarzu gregoriańskim. Drugim systemem jest system księżycowy, według którego oblicza się czas obchodzenia świąt Wielkanocnych i następnych, liczonych od Wielkanocy, kolejnych świąt.

Kalendarz kościelny dzielony jest na dwie części - Bożego Narodzenia od pierwszej niedzieli adwentu do soboty przed niedzielą siedemdziesiątnicy oraz Wielkanocy - od niedzieli siedemdziesiątnicy do soboty przed pierwszą niedzielą adwentową. Jak wiadomo, święta Bożego Narodzenia są świętem stałym przypadającym na 25 grudnia, podczas gdy Wielkanoc jest świętem ruchomym i przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni od równonocy wiosennej 21 marca.